Mechatronika

Chcesz sam zaprojektować i zbudować drukarkę 3D? Chcesz wiedzieć jak konstruować i programować roboty mobilne? Mechatronika jest dla Ciebie!

Słowo mechatronika pochodzi od połączenia dwóch słów: „mechanika" oraz „elektronika". MECHATRONIKA to obecnie interdyscyplinarny kierunek studiów, który jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych jest zorientowane na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.  Nauczymy Cię m.in.: mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, automatyki, robotyki czy informatyki.  MECHATRONIKA na Politechnice Poznańskiej dostarczy Tobie również wiedzy z programowania mikrokontrolerów i systemów automatyki oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji w sterowaniu.

Głównym celem zajęć jest przekazanie przyszłym inżynierom wiedzy praktycznej, zdobywanej w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, obejmujących przedmioty takie jak projektowanie urządzeń precyzyjnych, zastosowanie systemów komputerowych w automatyzacji maszyn i urządzeniach technologicznych, programowanie sterowników i syste­mów komputerowych, projektowanie elektronicznych układów sterowa­nia i pomiarów, robotyka oraz zastosowane sztucznej inteligencji.

Jako absolwent będziesz przygotowany do roli projektanta i specjalisty ds. eksploatacji zaawansowanych urządzeń technicznych składających się z podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)
 • zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami (w szczególności mechanika i elektronika)
 • dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych
 • chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Na pierwszym stopniu studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, elektrotechnika, elektronika, czujniki i elementy pomiarowe, mikrokontrolery, języki programowania. Poznasz również zagadnienia związane z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w sterowaniu, projektowaniem systemów automatyki, komputerowego sterowania maszyn.

Tytuł zawodowy inżyniera daje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów lub rozpoczęcie pracy w przemyśle, ponieważ będziesz posiadał wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki i informatyki, dzięki czemu będziesz poszukiwanym specjalistą w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska z geometrią wykreślną
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Materiałoznawstwo
 • Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • BHP
 • Usługi biblioteczne i informacyjne

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Dobór materiałów konstrukcyjnych
 • Obróbka plastyczna
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • CAD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny obieralny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)
 • Przedmiot humanistyczny obieralny III (Filozofia, Elementy prawa gospodarczego)
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Elektrotechnika
 • Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • Wytrzymałość materiałów
 • Obróbka skrawaniem
 • Elektronika
 • Mechanika płynów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • Podstawy automatyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Projektowanie i montaż elektroniki
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Języki programowania
 • Czujniki i elementy pomiarowe
 • Mikrokontrolery
 • Napędy mechatroniczne
 • Zarządzanie i organizacja pracy

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy robotyki
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Komputerowe sterowanie maszyn
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
 • Automatyzacja
 • Programowanie obiektowe
 • Eksploatacja urządzeń mechatronicznych
 • MES

SEMESTR 6:

 • Umiejętności informacyjne
 • Technologia i organizacja montażu
 • Sterowniki przemysłowe
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Obrabiarki CNC

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe                      
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu
 • Ergonomia
 • CAx w mechatronice

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                                       

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)
 • zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami (w szczególności mechanika i elektronika)
 • dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych
 • chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Na pierwszym stopniu studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, podstawy robotyki, elektrotechnika, elektronika, czujniki i elementy pomiarowe, mikrokontrolery, języki programowania. Poznasz również zagadnienia związane z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w sterowaniu, projektowaniem systemów automatyki, komputerowego sterowania maszyn.

Tytuł zawodowy inżyniera daje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów lub rozpoczęcie pracy w przemyśle, ponieważ będziesz posiadał wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki i informatyki, dzięki czemu będziesz poszukiwanym specjalistą w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska z geometrią wykreślną
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Materiałoznawstwo
 • Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • BHP

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Fizyka
 • Obróbka plastyczna
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Grafika inżynierska z geometrią wykreślną

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

SEMESTR 3:

 • Fizyka
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Elektrotechnika
 • Mechanika techniczna
 • Obróbka skrawaniem 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

 

SEMESTR 4:

 • Elektronika
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Dobór materiałów konstrukcyjnych
 • Podstawy automatyki
 • Mechanika techniczna 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • Czujniki i elementy pomiarowe
 • CAD
 • Automatyzacja
 • Języki programowania
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 6:

 • Podstawy robotyki
 • Komputerowe sterowanie maszyn
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Mikrokontrolery
 • Mechanika płynów 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

 

SEMESTR 7:

 • Sterowniki przemysłowe
 • Ergonomia
 • CAx w mechatronice
 • Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu    

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt przejściowy
 • Przedmiot obieralny 1 (Maszyny i urządzenia technologiczne, Obrabiarki CNC)
 • Przedmiot obieralny 2 (Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, Zespoły mechaniczne w urządzeniach elektronicznych)
 • Przedmiot obieralny 3 (Eksploatacja urządzeń mechatronicznych, Mechatroniczne utrzymanie ruchu)
 • Przedmioty obieralne

SEMESTR 8:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia i organizacja montażu
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Zarządzanie i organizacja pracy    

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne)                   

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne

 

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI      

 • konstrukcje i sterowanie urządzeń mechatronicznych,
 • projektowanie mechatroniczne maszyn i pojazdów.

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA

 •  znajomość zagadnień z zakresu studiów pierwszego stopnia MECHATRONIKA 
 •  umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie podstaw projektowania maszyn i urządzeń
 •  chęć uzyskania szczegółowej wiedzy na temat projektowania urządzeń mechatronicznych oraz poszerzenia wiedzy w zakresie budowania modeli symulacyjnych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Na drugim stopniu studiów na kierunku MECHATRONIKA realizujemy między innymi przedmioty: teoria sterowania, zastosowanie materiałów i metod inteligentnych, modelowanie urządzeń mechatronicznych, dynamika urządzeń mechatronicznych, programowanie mikrokontrolerów 32-bitowych, systemy SCADA i sieci przemysłowe, wizja maszynowa, modelowanie i symulacje układów mechanicznych, analiza wytrzymałościowa konstrukcji mechanicznych.

W zależności od wybranej specjalności możesz poszerzać swoją wiedzę w zakresie:

 •  konstrukcje i sterowanie urządzeń mechatronicznych,
 •  projektowanie mechatroniczne maszyn i pojazdów.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku MECHATRONIKA na Politechnice Poznańskiej są poszukiwanymi specjalistami w wielu przedsiębiorstwach, w szczególności zajmującymi się automatyką przemysłową, robotyzacją, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. Szeroka i interdyscyplinarna wiedza pozwala na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz założenie start-upu. Możesz również dalej zgłębiać swoją wiedzę w szkole doktorskiej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • Teoria sterowania
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Mechanika techniczna II
 • Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice
 • Zastosowania materiałów inteligentnych
 • Elektronika II
 • Obliczeniowa analiza układów mechanicznych
 • Mikrokontrolery 32-bitowe
 • Zarządzanie

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny I 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 2:

 • Modelowanie w mechatronice
 • Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Sieci i wizualizacja w automatyzacji
 • Urządzenia sterowane numerycznie
 • Układy płynowe sterowane elektronicznie
 • Programowanie OSN
 • Programowanie systemów automatyki

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny I
 • Przedmiot obieralny II

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 2:

 • Modelowanie w mechatronice
 • Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Sieci i wizualizacja w automatyzacji
 • Projektowanie systemów utrzymania ruchu
 • Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn
 • Metrologia diagnostyczna
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny I
 • Przedmiot obieralny II

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 3:

 • Informatyka techniczna
 • Elementy optroniki
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • Wychowanie fizyczne
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III
 • Przedmiot obieralny IV

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 3:

 • Informatyka techniczna
 • Elementy optroniki
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • Wychowanie fizyczne
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III
 • Przedmiot obieralny IV
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI      

 • konstrukcje i sterowanie urządzeń mechatronicznych,
 • projektowanie mechatroniczne maszyn i pojazdów.

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA

 •  znajomość zagadnień z zakresu studiów pierwszego stopnia MECHATRONIKA 
 •  umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie podstaw projektowania maszyn i urządzeń
 •  chęć uzyskania szczegółowej wiedzy na temat projektowania urządzeń mechatronicznych oraz poszerzenia wiedzy w zakresie budowania modeli symulacyjnych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Na drugim stopniu studiów na kierunku MECHATRONIKA realizujemy między innymi przedmioty: teoria sterowania, zastosowanie materiałów i metod inteligentnych, modelowanie urządzeń mechatronicznych, dynamika urządzeń mechatronicznych, programowanie mikrokontrolerów 32-bitowych, systemy SCADA i sieci przemysłowe, wizja maszynowa, modelowanie i symulacje układów mechanicznych, analiza wytrzymałościowa konstrukcji mechanicznych.

W zależności od wybranej specjalności możesz poszerzać swoją wiedzę w zakresie:

 •  konstrukcje i sterowanie urządzeń mechatronicznych,
 •  projektowanie mechatroniczne maszyn i pojazdów.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku MECHATRONIKA na Politechnice Poznańskiej są poszukiwanymi specjalistami w wielu przedsiębiorstwach, w szczególności zajmującymi się automatyką przemysłową, robotyzacją, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. Szeroka i interdyscyplinarna wiedza pozwala na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz założenie start-upu. Możesz również dalej zgłębiać swoją wiedzę w szkole doktorskiej.

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • ­Mechanika techniczna II
 • ­Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice
 • ­Obliczeniowa analiza układów mechanicznych
 • ­Mikrokontrolery 32-bitowe
 • ­Zastosowania materiałów inteligentnych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • ­Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2 

SEMESTR 2:

 • ­Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • ­Elektronika II
 • ­Elastyczne systemy produkcyjne
 • ­Elementy optroniki
 • ­Sieci i wizualizacja w automatyzacji
 • ­Zarządzanie

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­Język angielski
 • ­Język niemiecki
   

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 3:

 • ­Teoria sterowania
 • ­Modelowanie w mechatronice
 • ­Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • ­Układy płynowe sterowane elektronicznie
 • ­Programowanie OSN

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1
 • ­Język angielski
 • ­Język niemiecki
 • ­Praca przejściowa II
 • ­Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 3:

 • ­Teoria sterowania
 • ­Modelowanie w mechatronice
 • ­Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • ­Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn
 • ­Metrologia diagnostyczna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1
 • ­Język angielski
 • ­Język niemiecki
 • ­Praca przejściowa II
 • ­Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 4:

 • ­Informatyka techniczna
 • ­Urządzenia sterowane numerycznie
 • ­Programowanie systemów automatyki
 • ­Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­Seminarium dyplomowe
 • ­Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­Przedmiot obieralny 1
 • ­Przedmiot obieralny 2


SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 4:

 • ­Informatyka techniczna
 • ­Nadzorowanie sprzętu  kontrolno-pomiarowego
 • ­Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • ­Projektowanie systemów utrzymania ruchu

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­Seminarium dyplomowe
 • ­Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­Przedmiot obieralny 1
 • ­Przedmiot obieralny 2
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Praktyki i staże stanowić będą dla Ciebie istotny element przygotowania zawodowego do przyszłej pracy. Dadzą Tobie możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych w oparciu o wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas studiów. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej współpracuje  z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych m.in. w zakresie: budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych; obsługi oraz użytkowania programów wspomagających projektowanie układów sterowania; programowania sterowników PLC, systemów informatycznych i systemów wbudowanych; sterowania i nadzorowania zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej będziesz miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w takich przedsiębiorstwach, jak np.: Aesculap Chifa Sp.z o.o., AMICA SA, B&R Automatyka Przemysłowa Sp., INTREX Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp z o.o., Mahle Polska Sp z o.o., MANN + HUMMEL FT Poland Sp z o.o. Sp.k., Mitsubishi Electic Europe B.V. Sp. z o.o., Modertrans Poznań Sp. z o.o., Phoenix Contact Sp. z o.o., P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c, Pratt & WHITNEY, Renex, Ruuki Polska Sp. z o.o., Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., Ster Sp. z o.o., Volkswagen Poznań.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwenci kierunków technicznych są bardzo atrakcyjną i pożądaną grupą dla pracodawców. Jako absolwent MECHATRONIKI będziesz nie tylko obsługiwać urządzenia, ale też udoskonalać obecne, tworzyć nowe i wyposażać je w zaawansowane układy sterowania, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie Przemysłu 4.0.

Zostając absolwentem MECHATRONIKI możesz pracować m.in. jako:

 • konstruktor mechatronik/automatyk - potrafiący zaprojektować i połączyć podzespoły mechaniczne, elektryczne, układy sterowania oraz różnego typu czujniki,
 • specjalista utrzymania ruchu - nadzorujący zautomatyzowane linie produkcyjne i zapewniający sprawność techniczną urządzeń technologicznych,
 • programista systemów automatyki - tworzący i wdrażający aplikacje przemysłowe z wykorzystaniem sterowników PLC,
 • projektant systemów wbudowanych - projektujący i programujący systemy bazujące na mikrokontrolerach i komputerach jednoukładowych,
 • inżynier ds. testów i walidacji - zajmujący się weryfikacją podzespołów mechatronicznych używanych podczas produkcji i nadzorem nad poprawnością działania wytwarzanych komponentów.

Ponadto będąc absolwentem kierunku przygotowany jesteś do pracy w:

 • przemyśle zajmującym się projektowaniem maszyn i urządzeń wyposażonych w złożone układy sterowania m. in. w branży automotive, maszynowej, elektronicznej i AGD.
 • start-up’ach, biurach projektowych i doradztwa technicznego wdrażających innowacyjne rozwiązania techniczne w przemyśle 
 • jednostkach akredytacyjnych, technicznego oraz jakościowego odbioru wyrobów,
 • ośrodkach naukowo−badawczych i centrach doskonałości.