Zielona energia / Green Energy

Kierunek ZIELONA ENERGIA został stworzony z myślą o studentach, którzy chcą uzyskać wykształcenie inżynierskie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju oraz rosnącej roli problemów związanych z ekologiczną produkcją, przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Systemy energetyczne wielu krajów ulegną znacznym zmianom w nadchodzących latach, a ich zrównoważenie okaże się niezwykle ważne pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Absolwenci ZIELONEJ ENERGII to specjaliści, którzy będą przygotowani do prowadzenia zielonej transformacji na całym świecie.

Kształcenie absolwenta kierunku ZIELONA ENERGIA opiera się na wiedzy technicznej z zakresu elektroenergetyki, techniki cieplnej, ekonomii i inżynierii środowiska. Studia magisterskie na kierunku ZIELONA ENERGIA trwają trzy semestry, począwszy od lutego każdego roku. Pierwszy semestr jest częściowo przeznaczony na doskonalenie podstawowej wiedzy z zakresu zielonej energii dla kandydatów studiujących za granicą oraz tych studentów, którzy (na poziomie studiów pierwszego stopnia) studiowali na kierunkach innych niż energetyka, elektroenergetyka, ciepłownictwo i inżynieria środowiska tak aby osiągnęli standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Podstawowe kursy koncentrują się na zagadnieniach związanych z zieloną i odnawialną energią, ochroną środowiska oraz elektroenergetyką. Uwzględniono również zajęcia z modelowania i symulacji. Studenci mają również możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych w trakcie studiów, m.in. Strategie Unii Europejskiej w zakresie dostaw energii lub inne.

 

Kariera po studiach

Absolwenci ZIELONEJ ENERGII są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w obszarze systemów i instytucji energetycznych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii oraz gospodarką energią w przemyśle i budownictwie. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji urządzeń stosowanych w szeroko rozumianej energetyce w zakresie energetyki odnawialnej, ale także konwencjonalnych źródeł energii, a także wykorzystania energii w budownictwie aby zapewnić komfort termiczny.

Absolwenci ZIELONEJ ENERGII są przygotowani do wykonywania zadań projektowych oraz sterowania procesami i urządzeniami stosowanymi w energetyce i branżach pokrewnych. Posiadają również wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia badań nad modernizacją i wdrażaniem procesów oraz nowych technologii w szeroko rozumianej energetyce, a także do zakładania i zarządzania małymi przedsiębiorstwami.