Chór Volantes Soni
Zdjęcie chóru

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” istnieje od ponad 20 lat. Od 2005 roku występuje pod dyrekcją wykładowcą Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, dr. hab. Pawła Łuczaka.

Chór przez lata działalności występował na wielu scenach międzynarodowych,
ale również tych lokalnych, wzbogacając życie kulturalne Poznania i promując rodzimą uczelnię. Ponadto chętnie uczestniczy w wielu koncertach charytatywnych
w poznańskich kościołach, szpitalach, szkołach specjalnych i domach dziecka, również bierze aktywny udział w ich organizacji.

Chór zrzesza wiele różnych osobowości, w skład zespołu wchodzą studenci, a także absolwenci Politechniki Poznańskiej oraz innych poznańskich uczelni.

Repertuar Volantesów obejmuje pieśni religijne oraz świeckie różnych epok, zawiera również różnorodne utwory rozrywkowe czy ludowe. Przez lata swej działalności chór podjął się wielkich kompozycji wokalno-instrumentalnych, do których można zaliczyć „Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego, „Wesele lubelskie” Tadeusza Szeligowskiego, „Requiem d-moll” W. A. Mozarta, „Mesjasza” G.F. Haendla, „Misę Criollę” Ariela Ramireza. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” miał również możliwość dwukrotnie współpracować z kompozytorem, Zbigniewem Kozubem przy "Hymnach Maryjnych do słów Romana Brandstaettera", utworze stworzonym na uroczystość pięćdziesięciolecia koronacji Obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, która odbyła się w czerwcu 2018 roku. Drugim ważnym dziełem była kompozycja “Te Deum”, skomponowana na stulecie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, zaprezentowana w murach Fary Poznańskiej w marcu 2020 roku.

Pandemia zmusiła Volantesów do pracy zdalnej. Stworzyli wówczas kilka utworów w ramach akcji #zostańwdomu. Utwory te wielokrotnie można było obejrzeć w telewizji, a także na Facebooku Miasta Poznań, gdzie osiągały wielotysięczną oglądalność.

 „Volantes Soni” już dawno stało się wielką rodziną, którą zespoiła wspólna miłość do muzyki i chęć stworzenia razem czegoś wspaniałego. Ambicje i zaangażowanie każdego śpiewaka sprawia, iż z każdą próbą, z każdym koncertem chcą sięgać po więcej!