Konferencja Marketing-Rozwój-Jakość

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji zaprasza do udziału w konferencji naukowej Marketing-Rozwój-Jakość, która odbędzie się 22-23.11.2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich i zagranicznych badaczy w trzech obszarach: marketingu, rozwoju organizacji i jakości.

Podczas konferencji:

w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej,

Konferencja Marketing-Rozwój-Jakość

Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji zaprasza do udziału w konferencji naukowej Marketing-Rozwój-Jakość, która odbędzie się 22-23.11.2023 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich i zagranicznych badaczy w trzech obszarach: marketingu, rozwoju organizacji i jakości.

Podczas konferencji:

w obszarze marketingu uwagę skierujemy na odpowiedzialność informacji marketingowej,

Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe

Stypendia Ministra przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428) - do pobrania na dole strony.

Salon Maturzystów 2023

26-27 września 2023 roku odbędzie się Poznański Salon Maturzystów. Gospodarzem wydarzenia będzie Politechnika Poznańska.

Zapraszamy do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej – ul. Piotrowo 2, w godzinach 9:00 – 15:00.

W tych dniach będzie można zapoznać się z ofertą kształcenia (nie tylko naszej uczelni), dowiedzieć się wszystkiego o maturze 2024, porozmawiać ze Studentami i Pracownikami uczelni, zapoznać się z działalnością Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej!

Nie ma potrzeby rejestrowania się – czekamy na Was!