Technologia chemiczna

Kierunek prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim.

Chciałbyś wdrażać nowe technologie i zaawansowane materiały? Interesuje Cię praca w przemyśle chemicznym, spożywczym lub kosmetycznym? Nie szukaj dalej! TECHNOLOGIA CHEMICZNA jest właśnie dla Ciebie!

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA został stworzony z myślą o osobach, które pragną stanowić pomost między chemikami i inżynierami z innych dziedzin, łącząc ich umiejętności oraz interdyscyplinarne spojrzenie na procesy przemysłowe. Studenci tego kierunku oprócz podstaw teoretycznych (z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej i fizycznej), posiądą wiedzę technologiczną związaną z wytwarzaniem produktów chemicznych w skali przemysłowej, w sposób uzasadniony ekonomicznie.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć wytwarzania nowych, zaawansowanych i proekologicznych substancji i materiałów

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty).

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Psychologia społeczna
 • Technologia informacyjna
 • Usługi biblioteczne (e-learning)
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Chemia analityczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty humanistyczne):

 • Marketing i zarządzanie
 • Zarządzanie i przedsiębiorczość

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Grafika inżynierska (AutoCad podstawowy)
 • Grafika inżynierska (AutoCad zaawansowany)
 • Technologia informacyjna

SEMESTR 3:

 • Analiza instrumentalna
 • Chemia organiczna - laboratorium
 • Chemia organiczna
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo
 • Termodynamika chemiczna i procesowa (ćwiczenia)
 • Termodynamika chemiczna i procesowa

SEMESTR 3 (Chemia ogólna i nieorganiczna):

 • Elementy preparatyki nieorganicznej
 • Praktyczne zastosowanie reakcji związków nieorganicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne II):

 • Chemia analityczna - analiza wagowa
 • Chemia analityczna - mianowanie i oznaczanie alkacymetryczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne III):

 • Analiza instrumentalna z elementami przygotowania próbek
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo

SEMESTR 4:

 • Aparatura przemysłu chemicznego
 • Chemia ciała stałego
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Chemometria i elementy statystyki

SEMESTR 4 (Aparatura przemysłu chemicznego):

 • Projekt cyklonu
 • Projekt odstojnika

SEMESTR 4 (Chemia fizyczna):

 • Kinetyka chemiczna i elektrochemia II
 • Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią

SEMESTR 4 (Chemia organiczna):

 • Związki organiczne azotu
 • Związki organiczne tlenu

SEMESTR 5:

 • Inżynieria chemiczna projekt
 • Inżynieria chemiczna
 • Podstawy technologii chemicznej ćwiczenia
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Technologia chemiczna nieorganiczna ćwiczenia
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia materiałów polimerowych ćwiczenia
 • Technologia materiałów polimerowych

SEMESTR 5 (przedmiot obieralny IV):

 • Podstawy technologii chemicznej
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia materiałów polimerowych

SEMESTR 6:

 • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
 • Elementy elektrotechniki i elektroniki
 • Metody analizy związków organicznych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Praktyka zawodowa
 • Projekt technologiczny
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Umiejętności informacyjne

SEMESTR 6 (przedmiot obieralny V):

 • Inżynieria chemiczna
 • Metody analizy związków organicznych

SEMESTR 6 (przedmiot obieralny VI):

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Technologia chemiczna organiczna

SEMESTR 6 (wykład obieralny):

 • Metody obrazowe w chemii
 • Mikrokontrolery dla chemików

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałów
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmiot obieralny VII):

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałów

SEMESTR 7 (wykład obieralny):

 • Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Technologie zapobiegania korozji
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć wytwarzania nowych, zaawansowanych i proekologicznych substancji i materiałów

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty).

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Psychologia społeczna
 • Technologia informacyjna
 • Usługi biblioteczne (e-learning)

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Przedmiot humanistyczny - Marketing i zarządzanie
 • Technologia informacyjna

SEMESTR 3:

 • Chemia analityczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Język angielski
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne

SEMESTR 4:

 • Aparatura przemysłu chemicznego
 • Chemia organiczna
 • Chemometria z elementami statystyki
 • Elementy elektrotechniki i elektroniki
 • Język angielski

SEMESTR 5:

 • Analiza instrumentalna
 • Inżynieria chemiczna
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Termodynamika chemiczna i procesowa
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 6:

 • Chemia fizyczna
 • Inżynieria chemiczna
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Praktyka zawodowa
 • Technologia materiałów polimerowych

SEMESTR 7:

 • Chemia ciała stałego
 • Metody analizy związków organicznych
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Projekt technologiczny
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia materiałów polimerowych
 • Umiejętności informacyjne

SEMESTR 8:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomaterialów

SEMESTR 8 (wykład obieralny):

 • Elementy chemii radiacyjnej
 • Zastosowania techniczne izotopów promieniotwórczych
   
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                 

 • Elektrochemia techniczna
 • Technologia organiczna
 • Technologia polimerów
 • Kompozyty i nanomateriały (composites and nanomaterials)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć wytwarzania nowych, zaawansowanych i proekologicznych substancji i materiałów

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

 

 • Specjalność ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA

Program studiów dla specjalności elektrochemia techniczna umożliwi uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnej elektrochemii, galwanotechniki,nanomateriałów, wysokoefektywnych chemicznych źródeł prądu, w tym ekologicznie przyjaznych materiałów elektrodowych. Absolwent będzie przygotowany do projektowania, wdrażania i nadzoru technicznego w przemyśle nieorganicznym. Będzie mógł podjąć działania w zakresie technologii ochronnych oraz ozdobnych powłok galwanicznych (niklowanie, cynkowanie, chromowanie, srebrzenie, złocenie itp.), neutralizacji ścieków pogalwanicznych i odzysku z nich metali, a także w dziedzinie projektowania i produkcji chemicznych źródeł prądu (akumulatorów i ogniw).

 • Specjalność TECHNOLOGIA ORGANICZNA

Studenci tej specjalności uzyskają wiadomości z dziedziny nowoczesnych rozwiązań stosowanych w technologii organicznej i nieorganicznej, najnowszych metod syntezy organicznej, technologii separacji, strategii produkcji chemicznej i projektowania układów technologicznych. Absolwenci uzyskają umiejętność otrzymywania prostych i złożonych związków w skali laboratoryjnej, mało-, średnio- i wielkotonażowej. Wiedza z zakresu analizy technicznej pozwoli im kontrolować jakość i wydajność procesów technologicznych. Będą przygotowani do projektowania, prac wdrożeniowych i nadzoru technologicznego w zakresie produkcji przemysłowej związków organicznych.

 • Specjalność TECHNOLOGIA POLIMERÓW

Podstawowym składnikiem powszechnie stosowanych w życiu codziennym tworzyw sztucznych są polimery (związki wielkocząsteczkowe). Słuchacze specjalności technologia polimerów podejmą naukę w dziedzinie chemii i fizykochemii polimerów, technologii tworzyw sztucznych, wykorzystania kompozytów i tworzyw specjalnych oraz przetwórstwa polimerów. Absolwenci uzyskają umiejętność otrzymywania zarówno prostych i złożonych związków organicznych, jak również syntezy polimerów i otrzymywania tworzyw sztucznych, także w skali przemysłowej. Będą przygotowani do projektowania, wdrażania i nadzoru technologicznego w zakresie produkcji przemysłowej i przetwarzania tworzyw sztucznych.

 • Specjalność Composites And Nanomaterials

Specjalność prowadzona w języku angielskim. Composites And Nanomaterials course description Master studies in Chemical Technology – Composites and Nanomaterials last for three semesters starting in February each year. The first semester is partly devoted to amend the basic knowledge in chemical technology. Regular courses contain modern aspects of chemistry, engineering of materials and chemical reactors, technology of polymers, processing of nanomaterials and composites. Classes on modeling and simulation are included. Laboratory classes allow to perform synthesis and detailed characterization of composites together with their various practical application using the specific physical, mechanical and electrochemical properties. Ecology and recycling is also in the programme as well as advanced materials for generation and storage of energy. The students have a possibility to select 2 elective courses during studies. A graduate receives the title – Master of Science in Chemical Technology. He/she is prepared to perform research and development in the discipline of his/her education, i.e. chemical technology, especially in Composites and Nanomaterials. A graduate can be employed in research and industry where the knowledge of advanced materials is required. His/her competence will be synthesis, characterization, processing and application of composites and nanomaterials taking into account environmental protection. He/she is prepared to undertake doctoral studies. His/her English knowledge allows easy exchange of experience, communication, direct interpersonal contacts and fluent formulation of documentations and/or specifications.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ COMPOSITES AND NANOMATERIALS:
SEMESTR 1:

 • Applied rheology
 • Diploma Training
 • Engineering of chemical reactors
 • Modeling and simulation
 • Nanocarbons and carbon polymer composites
 • Polymers and polymer composites
 • Processing of polymeric materials
 • Selected aspects of modern chemistry
 • Surface phenomena and catalysis
 • Work safety

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA:
SEMESTR 1:

 • BHP
 • Elektrochemia stosowana
 • Elektrotechniczne podstawy magazynowania energii
 • Galwanotechnika
 • Inżynieria reaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Praktyka 4 tygodnie
 • Projektowanie procesów elektrochemicznych
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA ORGANICZNA:
SEMESTR 1:

 • BHP
 • Inżynieria reaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Nowe metody syntezy związków organicznych
 • Praktyka zawodowa
 • Projektowanie procesów przemysłowych
 • Strategia produkcji chemicznej
 • Wybrane działy technologii
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA POLIMERÓW:
SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia polimerów
 • Fizykochemia polimerów
 • Inżynieria reaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Praktyka zawodowa
 • Projektowanie procesów przemysłowych
 • Technologia monomerów, napełniaczy i środków pomocniczych
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa

SPECJALNOŚĆ COMPOSITES AND NANOMATERIALS:
SEMESTR 2:

 • Advanced materials for generation storage of energy
 • Biomaterials
 • Characterization Techniques of Materials
 • Engineering of nanoporous materials
 • Environmental protection and green chemistry
 • Hybrid materials and fillers
 • Introduction to biotechnology
 • Physical education
 • Polymers and polymer composites

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Eligible subject_Accidents in the process industry
 • Eligible subject_Risk analysis in the chemical industry

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA:
SEMESTR 2:

 • Chemiczne źródła prądu
 • Laboratorium przeddyplomowe
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Podstawy biotechnologii
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej- recykling materiałów w elektrochemii
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA ORGANICZNA:
SEMESTR 2:

 • Chromatografia procesowa
 • Laboratorium przeddyplomowe
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Podstawy biotechnologii
 • Projektowanie procesów przemysłowych
 • Technologia organiczna
 • Technologie separacji
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA POLIMERÓW:
SEMESTR 2:

 • Laboratorium przeddyplomowe
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Podstawy biotechnologii
 • Podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Technologia materiałów polimerowych
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych

SPECJALNOŚĆ COMPOSITES AND NANOMATERIALS:
SEMESTR 3:

 • Diploma laboratory
 • Diploma seminar
 • History of chemical science and industry
 • Recycling of materials
 • Staff management
 • Technological project

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA:
SEMESTR 3:

 • Historia nauk chemicznych i przemysłu chemicznego
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zielona chemia i utylizacja odpadów elektrochemicznych
 • Zielona chemia

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA ORGANICZNA:
SEMESTR 3:

 • Historia nauk chemicznych i przemysłu chemicznego
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zielona chemia i recykling materiałów przemysłowych
 • Zielona chemia

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA POLIMERÓW:
SEMESTR 3:

 • Historia nauk chemicznych i przemysłu chemicznego
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zielona chemia i recykling materiałów przemysłowych
 • Zielona chemia
Drugi stopień niestacjonarne

II STOPIEŃ NIESTACJONARNE: 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • technologia chemiczna ogólna

                    
PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć wytwarzania nowych, zaawansowanych i proekologicznych substancji i materiałów 

 

 • Specjalność TECHNOLOGIA CHEMICZNA OGÓLNA

W trakcie studiów student zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej. Na tej bazie rozwijana będzie szeroko rozumiana wiedza technologiczna obejmująca podstawy technologii chemicznej, technologię nieorganiczną, organiczną i elektrochemiczną, wsparta przedmiotami inżynierskimi (grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa). Zróżnicowana i atrakcyjna oferta pozwoli uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną (wykłady, ćwiczenia), jak i praktyczną (laboratoria, projekty).

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie: technologii chemicznych, technologii zabezpieczających środowisko, metod kontroli skażenia środowiska, metod kontroli wydajności procesów i jakości produktów, podstaw projektowania procesów.

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak AQUANET S.A.,  Biofarm Sp. z o.o., EKOLAB Sp. z o.o.,  EXIDE Technologies, Gestamp Polska Sp. z o.o., Luvena S.A.,  Ardagh Glass S.A., Panasonic Energy Poland S.A., Pekabex, Reka Rubber Polska Sp. z o.o., Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Wavin Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A,  Amica S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A., jak również w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwenci Wydziału Technologii Chemicznej są specjalistami poszukiwanymi na międzynarodowym rynku pracy przez co mają otwartą drogę do pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, petrochemicznym, spożywczym, elektrochemicznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, syntezie chemicznej organicznej i nieorganicznej oraz wielu innych gałęziach gospodarki.

Absolwent tego kierunku ma szanse na:

 • projektowanie i realizację procesów chemicznych w szerokim zakresie
 • pracę w zakładach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i pokrewnych
 • pracę w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych
 • pracę w międzynarodowych zespołach