Składanie dokumentów do 23 lipca 2021 r.

Przypominamy, że osoby ze statusem Zakwalifikowany lub Rezerwowy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia do 23 lipca 2021 r.
Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/skladanie-dokumentow
Dokumenty można również wysłać pocztą. Należy jednak pamiętać, że wtedy muszą one zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu.