Data wydarzenia

Konkurs o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową

Konkurs o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej – skierowany do wszystkich studentów, których zainteresowania oscylują wokół dużych miast i metropolii.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: 

 1. najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz 
 2. najlepsza praca magisterska.

W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia:

 1. Ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego,
 2. Kształtowanie ładu przestrzennego,
 3. Mieszkalnictwo,
 4. Rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,
 5. Rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego,
 6. Ochrona klimatu, środowiska i przyrody,
 7. Demokracja miejska i partycypacja społeczna,
 8. Turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne,
 9. Organizacja edukacji przez samorządy,
 10. Ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi,
 11. Polityka społeczna miast.

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 15 sierpnia 2021 roku!

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/.