Data wydarzenia

Wykład otwarty „Obróbka powierzchniowa metali i ich stopów”

Wykład odbędzie się 20.05 (czwartek) o godz. 16.00 na platformie Zoom,

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91305979592?pwd=TXRBY0huUCtUTHU1V0l2M1MxMmR1UT09

Meeting ID: 913 0597 9592
Passcode: FQ5L37

Prof. Michał Kulka uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w 1993 r. na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa w 2010 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych został mu nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 stycznia 2021 r. w rezultacie postępowania przeprowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z szeroko pojętą inżynierią powierzchni metali i ich stopów, w szczególności obróbką powierzchniową tych materiałów polegającą głównie na wytwarzaniu warstw powierzchniowych zawierających borki metali. W tym zakresie stosuje nowatorskie techniki obróbki cieplno-chemicznej i metody fizyczne borowania, jak również techniki hybrydowe, łączące borowanie dyfuzyjne z procesami laserowej modyfikacji. W wyniku takiej obróbki wytwarzane są twarde, odporne na zużycie przez tarcie i korozję warstwy borkowe. Współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się procesami borowania w aspekcie zarówno właściwości użytkowych wytwarzanych warstw, jak i modelowania kinetyki ich wzrostu. Kierował wieloma projektami badawczymi w zakresie tej tematyki.

Jest autorem 2 monografii dotyczących procesów borowania i współautorem kolejnej, poświęconej procesowi nawęglania w obszarze dwufazowym austenit cementyt, autorem lub współautorem 116 publikacji naukowych, w tym 65 w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, często cytowanych przez innych autorów. Liczba cytowań tych prac wynosi 797, a indeks Hirscha 17 (bez samocytowań wszystkich współautorów).

Jest uznanym recenzentem publikacji zgłaszanych do czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, dla których opracował dotąd ponad 440 recenzji. Był promotorem w 3 przewodach doktorskich, a kolejne dwa przewody są na ukończeniu.