WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI - Konkursy dla nauczycieli

Stanowisko

Dyscyplina naukowa

Instytut

Data ogłoszenia

Termin składania ofert

Wynik konkursu

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Elektroenergetyki 09.05.2022 r. 08.07.2022 r. Wynik konkursu
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Elektroenergetyki 09.05.2022 r. 08.07.2022 r. Wynik konkursu
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Elektroenergetyki 09.05.2022 r. 08.07.2022 r. Wynik konkursu
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Energetyki Cieplnej 26.05.2022 r. 08.07.2022 r. Wynik konkursu
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych 26.05.2022 r. 08.07.2022 r.

Wynik konkursu

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Elektroenergetyki 13.06.2022 r. 13.07.2022 r.