Inżynieria chemiczna i procesowa

Całość przeczytasz w 7 minut.

 

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA jest właśnie dla Ciebie!

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do tworzenia i materializacji nowych idei, a zwłaszcza wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześniania istniejących instalacji do prowadzenia procesów technologicznych.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z chemii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala zapoznać się z szeregiem operacji jednostkowych, typowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i innych przemysłów przetwórczych.

Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do planowania, projektowania i wykonawstwa nowoczesnych procesów technologicznych. Nabędzie umiejętności pozwalające mu analizować, modyfikować i optymalizować nowe instalacje.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia)
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych). Student poznaje także szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno-spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce.

Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych oraz zagadnienia współczesnej normalizacji i standaryzacji.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, planowanego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, wchodzenia na rynek coraz to nowszych technologii chemicznych, środków czyszczących, konserwujących, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i rozwoju wielu innych różnorodnych branż, w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji, specjaliści z zakresu technologii chemicznej o specjalności inżynieria procesów technologicznej są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Psychologia społeczna)
 • Technologie informacyjne (Profil podstawowy)
 • Technologie informacyjne (Profil zaawansowany)

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzanie jakością

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Grafika inżynierska (AutoCad podstawowy)
 • Grafika inżynierska (AutoCad zaawansowany)
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny II (Zarządzanie i marketing)

SEMESTR 3:

 • Aparatura procesowa
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Matematyczne podstawy inżynierii procesowej
 • Termodynamika procesowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Aparatura procesowa (Projekt cyklonu)
 • Aparatura procesowa (Projekt mieszalnika mechanicznego)
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne (Elementy maszyn)
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne (Konstrukcje nośne)
 • Metody numeryczne i programowanie (Podstawy teoretyczne metod numerycznych w przykładach)
 • Metody numeryczne i programowanie (Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w MathCad)

SEMESTR 4:

 • Aparatura procesowa    
 • Chemia fizyczna    
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika płynów
 • Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

    
SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Aparatura procesowa (Projekt mieszalnika statycznego)
 • Aparatura procesowa (Projekt odstojnika)
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna (Chemia analityczna i instrumentalna w analizie środowiskowej)
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna (Chemia analityczna i instrumentalna w analizie żywności)

SEMESTR 5:

 • Automatyka i miernictwo przemysłowe
 • Identyfikacja związków organicznych
 • Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Procesy oczyszczania gazów i cieczy
 • Reologia techniczna
 • Technologia nieorganiczna

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Wykład obieralny I (Przetwórstwo tworzyw sztucznych i jego znaczenie we współczesnym świecie)
 • Wykład obieralny I (Specjalne techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych

  SEMESTR 6:

  • Identyfikacja związków organicznych
  • Inżynieria reaktorów chemicznych
  • Kinetyka procesowa
  • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
  • Technologia organiczna
  • Technologia polimerów

  SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

  • Identyfikacja związków organicznych (Analiza związków azotu)
  • Identyfikacja związków organicznych (Analiza związków tlenu)
  • Laboratorium obieralne (Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych)
  • Laboratorium obieralne (Podstawy technologii elektrochemicznej)
  • Laboratorium obieralne (Technologia nieorganiczna)
  • Projekt procesowy (Technologia chemiczna nieorganiczna projekt instalacji chemicznej)
  • Projekt procesowy (Technologia chemiczna organiczna projekt instalacji procesowej)

  SEMESTR 7:

  • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
  • Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii
  • Metody kontroli procesu technologicznego
  • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
  • Seminarium dyplomowe

  SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

  • Laboratorium obieralne (Technologia organiczna)
  • Laboratorium obieralne (Technologia polimerów)
  • Wykład obieralny II (Nanomateriały do magazynowania energii)
  • Wykład obieralny II (Nowoczesne chemiczne źródła prądu)
  Drugi stopień stacjonarne

  DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

  CZAS TRWANIA STUDIÓW:

  • 1,5 roku (3 semestry)


  SPECJALNOŚCI:

  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria bioprocesów i biomateriałów


  PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

  • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia)
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

  • magister inżynier 

   

  Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu chemii, technologii chemicznej i biotechnologii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiało- i maszynoznawstwo, termodynamika procesowa, informatyka, elektrotechnika i elektronika, pomiary i sterowanie przemysłowe, ochrona środowiska, metody kontroli procesów technologicznych), studenci poznają szereg operacji występujących w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych przemysłach przetwórczych (farmaceutycznym, rolno-spożywczym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym) oraz w energetyce.

  Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalistyczne, jak: matematyczne podstawy i modelowanie procesów transportu, reologia stosowana, zjawiska przepływowe i mieszanie układów ciekłych i wielofazowych, kinetyka i dynamika procesów wymiany ciepła i masy, inżynieria reaktorów, technologia i fizykochemia rozpuszczalników, inżynieria ośrodków porowatych, inżynieria elektrochemiczna, gospodarka wodno-ściekowa, projektowanie procesów i urządzeń technologicznych.

  Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, uprawniającego do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej. Pełny cykl studiów trójstopniowych stacjonarnych trwa 9 lat (18 semestrów).

  Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych oraz zagadnienia współczesnej normalizacji i standaryzacji.

  W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, planowanego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, wchodzenia na rynek coraz to nowszych technologii chemicznych, środków czyszczących, konserwujących, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i rozwoju wielu innych różnorodnych branż, w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji, specjaliści z zakresu technologii chemicznej o specjalności inżynieria procesów technologicznej są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

  Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

  SEMESTR 1:

  • Biomateriały
  • Inżynieria elektrochemiczna
  • Inżynieria reaktorów i bioreaktorów
  • Język angielski specjalistyczny
  • Metody akustyczne w zagadnieniach inżynierskich
  • Podstawy bioinżynierii medycznej
  • Podstawy biotechnologii
  • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
  • Procesy jednoczesnej wymiany ciepła i masy

   

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:

  SEMESTR 1:

  • Energetyka procesów chemicznych
  • Hybrydowe źródła energii
  • Inżynieria reaktorów i bioreaktorów
  • Inżynieria wybranych procesów przetwórczych
  • Język angielski specjalistyczny
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Podstawy biotechnologii
  • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
  • Procesy oczyszczania

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

  SEMESTR 2:

  • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
  • Dynamika procesowa
  • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów medycznych
  • Membranowe techniki separacji
  • Projektowanie systemów procesowych
  • Zaawansowane techniki suszenia materiałów i biomateriałów

  SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):
      

  • Przedmiot obieralny I (Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych)

   

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:
      
  SEMESTR 2:

  • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
  • Dynamika procesowa
  • Inżynieria procesów ochrony środowiska
  • Membranowe techniki separacji
  • Projektowanie systemów procesowych
  • Przemysłowa energia odpadowa
  • Technologie przyjazne środowisku

  SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

  • Przedmiot obieralny I (Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych)

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

  SEMESTR 3:

  • Materiały kompozytowe
  • Pracownia dyplomowa
  • Seminarium dyplomowe
  • Zarządzanie zespołem pracowniczym

  SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

  • Przedmiot obieralny II (Likwidacja skutków katastrof ekologicznych)

   

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:

  SEMESTR 3:

  • Analiza ryzyka w przemyśle
  • Pracownia dyplomowa
  • Seminarium dyplomowe
  • Zarządzanie zespołem pracowniczym

      
  SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

  • Przedmiot obieralny II (Zafałszowania żywności i sposoby ich wykrywania)
  • Przedmiot obieralny III (Autodesk AutoCad Plant 3D – od schematu technologicznego do modelu 3D)
  Praktyki i staże

  PRAKTYKI I STAŻE:

  Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie: technologii chemicznych, technologii zabezpieczających środowisko, metod kontroli skażenia środowiska metod kontroli wydajności procesów i jakości produktów, podstaw projektowania procesów.

  Studenci Wydziału Technologii Chemicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak AQUANET S.A., Biofarm Sp. z o.o., EKOLAB Sp. z o.o., EXIDE Technologies, Gestamp Polska Sp. z o.o., Luvena S.A., Ardagh Glass S.A., Panasonic Energy Poland S.A., Pekabex, Reka Rubber Polska Sp. z o.o., Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Wavin Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A, Amica S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A., jak również w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

  Kariera po studiach

  KARIERA PO STUDIACH:

  W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, planowanego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, wchodzenia na rynek coraz to nowszych technologii chemicznych, środków czyszczących, konserwujących, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i rozwoju wielu innych różnorodnych branż, w których inżynieria procesowa stanowi podstawowy czynnik ekonomicznej i ekologicznej produkcji, specjaliści z zakresu technologii chemicznej o specjalności inżynieria procesów technologicznej są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Absolwent tego kierunku ma szanse na:

  • projektowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
  • pracę w szeroko pojętym przemyśle rolno – spożywczym, farmaceutycznym, zielarskim, kosmetycznym, papierniczym, energetycznym,
  • wykonywanie analiz teoretyczno – doświadczalnych procesów technologicznych,
  • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii,
  • nadzorowanie uruchamianych i eksploatację aparatury przemysłowej,
  • zatrudnienie w instytucjach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej,
  • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji technicznej.