Data wydarzenia

Wykład otwarty "Ciecze jonowe - nowe zanieczyszczenie w środowisku?"

 Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr. hab. inż. Łukasza Chrzanowskiego, pt. "Ciecze jonowe - nowe zanieczyszczenie w środowisku?", który odbędzie się w czwartek 13 kwietnia o godzinie 16.00 w Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej, sala 123.

Biogram:  prof. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski pracuje w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy oczyszczania środowiska naturalnego z zanieczyszczeń ropopochodnych, farmaceutyków czy herbicydów, ze szczególnym naciskiem na procesy realizowane przez mikroorganizmy i rośliny. Kierownik a także wykonawca szeregu projektów naukowych. Stypendysta min. Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt, beneficjent nagrody Ministra Ochrony Środowiska 2002, stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2012, itp. Wieloletnia współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi podparta licznymi wyjazdami badawczymi oraz wspólnymi projektami badawczymi. Aktywny członek rad edytorskich oraz licznych zespołów eksperckich. Autor szeregu publikacji naukowych a także prac popularno-naukowych, w tym również dotyczących historii oraz geologii.

Plakat