CWI - PROJEKT - podcasty i wywiady "Zona o-PATENT-owana”

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ CENTRUM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Podstawy wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej,  a także osiągnięcia naukowe oraz innowacyjne pomysły i wynalazki naukowców z Politechniki Poznańskiej zaprezentowane w zrozumiały i przystępny sposób w postaci podcastów i wywiadów ze specjalistami. Zebrane w cykl pod nazwą "Zona o-PATENT-owana" zostaną udostępnione bez ograniczeń na stronie internetowej PP oraz Youtubie.

Treści nagrań będą upowszechniały ciekawostki naukowe przygotowane przez naukowców PP w oparciu o prezentację ich wynalazków i rozwiązań technologicznych, które poprzez dobranie odpowiedniej strategii biznesowej zostały ochronione narzędziami własności intelektualnej. Pokaże to, że praca naukowca wymaga stosowania środków ochrony własności intelektualnej i stale się z nią łączy.

Prezentacja osiągnięć naukowych i innowacyjnych pomysłów i wynalazków naukowców z PP w zrozumiały i przystępny sposób w postaci podcastów i wywiadów ze specjalistami. Będą one udostępniane bez ograniczeń na stronie internetowej PP oraz przez popularne portale streamingowe (m.in.Youtube). Treści nagrań będą upowszechniały ciekawostki naukowe przygotowane przez naukowców PP w oparciu o prezentację ich osiągnięć naukowych, wynalazków i rozwiązań technologicznych, które poprzez dobranie odpowiedniej strategii biznesowej zostały ochronione narzędziami własności intelektualnej. Pokażą oni, że praca naukowca wymaga stosowania środków ochrony własności intelektualnej i stale się z nią łączy. Wywiady przeprowadzone zostaną z naukowcami PP-wynalazcami, którzy w życiu zawodowym wykorzystują z sukcesem prawo własności intelektualnej oraz ekspertami zawodowo zajmującymi się ochroną własności intelektualnej (rzecznik patentowy, ekspert Urzędu Patentowego RP, ekspert Centrum Własności Intelektualnej). Trwałym wynikiem będzie utworzenie specjalnego kanału na portalu Youtube dedykowanemu tej tematyce, który po Projekcie będzie służył dalszemu upowszechnianiu wiedzy. Powstanie 8 podcastów i 4 wywiady, które zostaną zamieszczone na ww.kanale oraz na stronie internetowej www PP. Ilość odbiorców - 1200 osób.