Data wydarzenia

Supercomputing Frontiers Europe 2021 - 7. edycja międzynarodowej konferencji ICM o łamaniu granic obliczeniowych superkomputerów
Supercomputing Frontiers Europe 2021

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich entuzjastów HPC (High Performance Computing) do udziału w 7. edycji Supercomputing Frontiers Europe 2021 [19-23 lipca].

 W pełni wirtualne i darmowe wydarzenie to prezentacje i wykłady światowej sławy naukowców, przedsiębiorców i specjalistów HPC, AI czy obliczeń kwantowych. W 15 blokach tematycznych konferencji weźmie udział ponad 40 zaproszonych mówców z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji; poznamy także inicjatywy obliczeń wielkoskalowych w Indiach i w Afryce. Program konferencji obejmuje również strefę networkingu oraz bezpłatne warsztaty: Lenovo, Huawei, Systems Boiology Institute Tokyo (text mining - Taxila), Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (QCG middleware) czy ICM (wizualizacja danych - VisNow).

 Link do bezpłatnej rejestracji na SCFE21: https://platform.supercomputingfrontiers.eu/registration-free/

 W poprzedniej konferencji SCFE wzięło udział przeszło 1000 osób z 67 krajów świata. Od 2018 roku organizatorem europejskiej edycji Supercomputing Frontiers jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2017 wydarzenie odbywało się w Singapurze, skąd zostało przeniesione do Warszawy przez dr Marka Michalewicza, ówczesnego dyrektora zarządzającego A*STAR Computational Resource Centre (A*CRC), obecnie Dyrektora ICM na Uniwersytecie Warszawskim.

 Konferencja Supercomputing Frontiers Europe 2021 odbędzie pod honorowym patronatem:

  • Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii;
  • Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji;
  • Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB);
  • Center for Advanced Systems Understanding (CASUS).