Data wydarzenia

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast"
Infrastruktura Krytyczna Miast

Zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021 r. w Rytrze.

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Termin nadsyłania streszczeń proponowanych artykułów upływa 30 lipca br., artykuły powinny dotyczyć zagadnień:

 • Inteligentna infrastruktura komunalna nowoczesnych aglomeracji;
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury komunalnej;
 • Efektywność zarządzania bezpieczeństwem w rozproszonej złożonej infrastrukturze komunalnej;
 • Powiązania i zależności międzybranżowe systemów infrastruktury komunalnej;
 • Eksploatacja systemów infrastruktury komunalnej w warunkach normalnych i sytuacjach kryzysowych;
 • Awaryjność systemów infrastruktury komunalnej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania;
 • Zarządzanie infrastrukturą miejską jako elementem infrastruktury krytycznej;
 • Infrastruktura miast jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego;
 • Punkty krytyczne bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
 • Szacowanie ryzyka i koncepcja uodpornienia infrastruktury komunalnej;
 • Zagrożenia asymetryczne w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej;
 • Bezpieczeństwo zbiorowych systemów ujmowania i dystrybucji wody;
 • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony komunalnej infrastruktury technicznej;
 • Technologia i materiały, a bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej.

 

Wszystkie szczegóły oraz niezbędne materiały (w tym m.in. formularze zgłoszeń) są dostępne na stronie internetowej Konferencji pod adresem http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl.