OFERTA EDUKACYJNA EUNICE
EC

 

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na kursy pilotażowe w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, organizowane wspólnie z uczelniami partnerskimi

biorącymi udział w projekcie.

Szczegółowa oferta kursów znajduje się na stronie projektu https://eunice-university.eu/courses/

Większość kursów jest oferowana w formule online.

Aby wziąć udział w wybranych kursach należy przesłać formularz zgłoszeniowy razem z formularzem RODO na adres eunice.admissions@put.poznan.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Formularz należy złożyć na dwa dni przed deadlinem wyznaczonym przez uczelnię partnerską. (deadline dotyczący poszczególnych kursów znajduje się na formularzu zgłoszeniowym).

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs ze strony uczelni partnerskiej kolejnym etapem będzie przygotowanie Learning Agreement z Koordynatorem Wydziałowym programu Erasmus+.

Kursy, w przypadku których nie będzie zgodności efektów kształcenia zostaną wpisane do suplementu do dyplomu.

 

Załącznik