Stowarzyszenie Absolwentów PP

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej chlubi się 90–letnią tradycją i jest postrzegane jako jedno z najlepiej działających. Skupia absolwentów szkół, które istniały bądź istnieją w Poznaniu, począwszy od 1919 roku, to jest Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Szkoły Inżynierskiej, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej oraz Politechniki Poznańskiej. Aktualnie skupia ponad 400 członków działających w 26 kołach.

Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:
‌· skupienie absolwentów w celu utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji i zasad etyki zawodowej,‌ utrzymanie łączności absolwentów z Politechniką Poznańską i działalność na rzecz jej dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik pt. „Absolwent”, w którym informuje o życiu organizacji, zjazdach koleżeńskich, ważnych wydarzeniach na uczelni, historii i dniu dzisiejszym wydziałów, wybitnych nauczycielach i wychowawcach, dokonaniach i sukcesach absolwentów.

Kontakt: absolwent@put.poznan.pl

 

Strona internetowa

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Jeśli jesteś absolwentem Szkoły Inżynierskiej lub Politechniki Poznańskiej, chcesz działać na rzecz integracji środowiska inżynierskiego i utrzymywać więzi koleżeńskie – wstąp do Stowarzyszenia Absolwentów PP. Wypełnij zamieszczoną deklarację i prześlij na adres Stowarzyszenia.

Sekretariat Stowarzyszenia:
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
pokój 110
tel. (61) 665-35-02
e-mail: absolwent@put.poznan.pl

czynny: poniedziałek-środa, piątek w godz. 8.00-13.00

Zdjęcia

90-lecie Stowarzyszenia Absolwentów PP w 2014 r.
Prezes Stowarzyszenia profesor Leszek Pacholski z wizytą u JM Rektora
Zjazd absolwentów Wydziału Budowy maszyn rocznik 1961 w 2001 roku
Stowarzyszenie przezentuje się na każdym absolutorium