21 05 2018

31. Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – ISET

W dniach 23-25 maja 2018 r. na terenie Politechniki Poznańskiej odbędzie się już 31. Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – ISET. Konferencja ta ma na celu wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie wyników badań w dziedzinie ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy. W konferencji, jak w latach poprzednich, uczestniczą naukowcy z wielu krajów. Organizatorami seminarium są: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział Poznański oraz Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowe informacje odnośnie konferencji znaleźć można na stronie:

iset.poznan.pl