5 07 2019

Absolwenci Wydziału Elektrycznego laureatami konkursu Siemensa i Politechniki Warszawskiej

25 maja br. absolwenci Wydziału Elektrycznego (kierunek Energetyka) Mikołaj Walkowiak i Józef Borys odebrali 1. nagrodę w konkursie Siemensa i Politechniki Warszawskiej na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie w dziedzinie elektroenergetyki. Praca była prowadzona przez dra hab. inż. Andrzeja Tomczewskiego i nosi tytuł „Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych”. 
Wręczenie nagród odbyło się w gmachu Politechniki Warszawskiej w trakcie uroczystości rozdania nominacji doktorskich i habilitacyjnych.
Więcej na:
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Wydarzenia/Promocje-doktorskie-i-habilita...
https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Konkursy/Konkurs-o-Nagrode-Siemens...

Zdjęcia