11 04 2018

Absolwent PP laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską firmy TAURON

Pan mgr inż. Jacek Kamiński, absolwent Politechniki Poznańskiej (absolwent I-go stopnia energetyki i II-go stopnia elektrotechniki), został laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską ogłoszonego przez firmę TAURON Dystrybucja. Główną nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał za pracę „Optymalny rozdział mocy w elektrowni solarno-wiatrowej z magazynem energii”. Promotorem wyróżnionej pracy jest dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Elektrycznego PP.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne - rozwój i eksploatacja, to temat dorocznego konkursu na najlepszą prace magisterską, organizowanego przez TAURON Dystrybucja.

Według laureata jednym z najważniejszych problemów współczesnej energetyki jest ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnym wyczerpywaniu się konwencjonalnych źródeł energii. Z tego powodu coraz częściej do zwiększenia zdolności wytwórczej systemu wykorzystuje się źródła odnawialne. Główna wadą OZE jest jednak to, że ilość wytwarzanej energii zależy przede wszystkim od zmieniających się losowo warunków atmosferycznych, a podwyższony poziom produkcji jest okresowy, co także jest zjawiskiem niepożądanym.

Rozwiązeniem tych problemów jest wykorzystanie źródeł OZE w kombinowanych układach hybrydowych z magazynem energii. Systemy takie mogą magazynować nadwyżkę produkowanej energii w okresach, kiedy zapotrzebowanie jest niższe niż aktualny poziom generacji oraz oddawać zakumulowana energię kiedy zapotrzebowanie jest wyższe niż produkcja. Dodatkowo, współpraca źródeł produkujących energię optymalnie w różnych okresach (lato-zima, dzień-noc) umożliwia uzyskanie w poszczególnych przypadkach stabilnego poziomu generacji.

Celem nagrodzonej pracy magisterskiej było opracowanie koncepcji oraz wykonanie oprogramowania realizującego proces optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej z magazynem energii, a także przeprowadzenie optymalnego rozdziału mocy w obiektach o określonym profilu dobowego obciążenia. Dodatkowo stworzona aplikacja ma na celu zoptymalizowanie struktury elektrowni solarno-wiatrowej z magazynem energii, znajdującej się w określonej lokalizacji i zasilającej obiekt o danym profilu obciążenia. 

Wręczenie nagrody laureatowi odbyło się podczas posiedzenia Rady Naukowej, działającej przy TAURON Dystrybucja, a zrzeszającej przedstawicieli uczelni technicznych. Do udziału w Konkursie zaproszeni zostali absolwenci uczelni technicznych z całego kraju. Prace wpłynęły z Politechniki Śląskiej, Warszawskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Świętokrzyskiej i Wrocławskiej.

Gratulujemy!

https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/2018/04/2018-04-04

Zdjęcia