2 12 2019

Akredytacja dla kierunku Inżynieria materiałowa

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych wraz z European Network for Accreditation of Engineering Education w uznaniu wysokiej jakości kształcenia udzieliła akredytacji dla kierunku Inżynieria materiałowa Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Akredytacja została udzielona na lata od 2018/2019 do 2022/2023.

Zdjęcia