19 07 2018

Delegacja gości z Valenciennes

W dniach 26-28 czerwca br. Politechnikę Poznańską odwiedziła delegacja z Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) z Francji, w następującym składzie:

 1. Abdelhakim ARTIBA - Président Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC), Profesor informatyki
 2. Eric MARKIEWICZ - Vice-Président ds. badań naukowych, Professor mechaniki
 3. Sébastien GRONDEL - Vice-Président ds. Współpracy z Zagranicą, Profesor mechatroniki
 4. Jonathan BRINDLE – zarządzający Działem Współpracy z Zagranicą

Ze strony Uczelni gości podejmowali:

 1. Prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI – Rektor
 2. Prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI – Prorektor ds. edukacji ustawicznej
 3. Dr hab. Jacek GOC, prof. nadzw. PP - Prorektor ds. kształcenia
 4. Prof. dr hab. inż. Krzysztof WISŁOCKI – Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
 5. Dr inż. Bartosz FIRLIK – Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
 6. Prof. dr hab. inż. Krzysztof WESOŁOWSKI – Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
 7. Prof. dr hab. inż. Andrzej JASZKIEWICZ - Dziekan Wydziału Informatyki
 8. Prof. dr hab. inż. Jacek BŁAŻEWICZ – Kierownik zakładu Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania Wydziału Informatyki
 9. Prof. dr hab. inż. Krzysztof KOZŁOWSKI – Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki Wydziału Informatyki
 10. Dr inż. Marcin RADOM – Wydział  Informatyki
 11. Dr inż. Krzysztof WALAS – Wydział Elektryczny
 12. Magdalena ZAWIRSKA- WOLNIEWICZ – Kierownik Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

Głównym celem wizyty naszych gości było znalezienie punktów styku w badaniach prowadzonych w poszczególnych jednostkach PP oraz UVHC, w oparciu o dwa projekty, które zostały już wcześniej zidentyfikowane jako potencjalnie interesujące dla obu stron:

 1. Study of innovative vehicular communications networks: integrity and security of dedicated V2X Hybrid Architecture - Proposed by Pr. Atika Rivenq from IEMN-DOAE, possible partner in Poznan: Prof. Krzysztof Wesołowski
 2. Human centered automation: application to land transportation systems. Driver cooperation with advanced driver assistance for autonomous vehicle Proposed by Pr. Jean-Christophe Popieul from LAMIH

Wizyta delegacji z Valenciennes rozpoczęła się od spotkania, które miało miejsce pod gościnnym dachem Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Pan Rektor Teofil Jesionowski serdecznie powitał gości oraz przedstawił skład delegacji z ramienia PP. Następnie miały miejsce prezentacje, czym zajmują się WMRiT, WEiT, WI oraz WE w zakresie transportu oraz jego automatyzacji. Pan Sébastien Grondel przedstawił prezentację o Europejskiej Sieci Uczelni Technicznych (European Polytechnic University Network). Sieć tę miałyby stworzyć Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Politechnika Poznańska, a także Politecnico di Milano czy Politecnico di Torino, Universidad Politechnica de Catalunya oraz inne ośrodki, z którymi współpraca jest dla uczelni strategiczna. Uczelnie połączone w sieć, aplikowałyby do Komisji Europejskiej o fundusze na wspólne działania. Po południu goście mieli okazję samodzielnie sprawdzić, jak działa symulator samochodowy czy lotniczy w laboratoriach WMRiT.

Profesor Jacek Błażewicz i dr Marcin Radom wraz z Dziekanem Wydziału Informatyki, Prof. Andrzejem Jaszkiewiczem, oprowadzili delegację po Europejskim Centrum Bioinformatyki i Genomiki (ECBiG). Następnie Prof. Krzysztof Kozłowski i jego zespół, zademonstrował możliwości laboratorium Instytutu Automatyki i Robotyki.

Na zakończenie, Prof. Krzysztof Wesołowski, Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, oprowadził delegację po laboratoriach na ul. Polanka. Wszyscy goście byli pod dużym wrażeniem wszystkich odwiedzonych miejsc na naszej Uczelni.

Podczas lunchu i kolacji kontynuowane były rozmowy na temat możliwych form współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską i Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Była już także mowa o planach wspólnych misji zagranicznych. Najistotniejszym jednak punktem wizyty było zidentyfikowanie badań, które można prowadzić wspólnie, aby zacieśnić istniejącą już współpracę oraz omówienie kwestii przystąpienia Politechniki Poznańskiej do sieci uczelni technicznych. Pomysłów jest wiele, oby jak najszybciej udało się je wprowadzić w życie.

Zdjęcia