4 10 2018

Delegacja z Guangdong University of Petrochemical Technology na PP

24. września Politechnikę Poznańską odwiedziła delegacja z Guangdong University of Petrochemical Technology (GUPT). Obie strony miały okazję dokonać prezentacji obu Uczelni. Następnie, delegacja odbyła obchód po laboratoriach Wydziału Technologii Chemicznej aby zakończyć całość spotkaniem ze studentami studiów doktoranckich pragnącymi poznać zagadnienia związane z wyjazdem na wymianę na GUPT.

Wizyta obyła się pod przewodnictwem Wiceprezydenta GUPT, dr Li Dehao, któremu towarzyszyli:

  • Prof. Chen Jinpeng – Prodziekan Wydziału Informatyki,
  • Zheng Hongwei, Prof. GUPT – Zastępca Kierownika Działu ds. Międzynarodowych,
  • dr Cai Yebin – Kierownik Działu Kadr,
  • Prof. Huang Junzuo – Zastępca Kierownika Działu Rozwoju.

Politechnikę Poznańską reprezentowali:

  • dr hab. inż. Krzysztof Alejski, Prof. PP – Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
  • dr hab. inż. Mariusz Ślachciński - Prodziekan Wydziału Technologii Chemicznej
  • dr hab. inż. Paweł Śniatała, Prof. PP – Prodziekan do spraw współpracy z przemysłem na Wydziale Informatyki
  • Magdalena Zawirska-Wolniewicz – Kierownik Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej
  • Mateusz Brodziak – Doradca ds. Współpracy Międzynarodowej w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej
Zdjęcia