21 11 2019

Dodatkowe zajęcia z języka obcego dla studentów z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia językowe w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Kursy prowadzone przez Centrum  są prowadzone głównie przy wykorzystaniu metody komunikatywnej. Kładziony jest nacisk na praktyczne wykorzystanie języka w życiu prywatnym i zawodowym, w mowie i piśmie, przy użyciu również najnowszych trendów w nauczaniu takie jak blended learning, połączenie zajęć w grupach z pracą własną na platformie internetowej i przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych. W trakcie kursów przygotowujących do zdobycia certyfikatów słuchacze uzyskują nie tylko kompetencje językowe, ale poznają również strategie uczenia się i rozwiązywania testów i zadań.

 

Oferta obejmuje kursy: tematyczne, języka specjalistycznego, języka ogólnego, przygotowujące do certyfikatów: ACERT, FCE, CAE, LCCI, ZD, ZMP, ZDfB, konwersatoryjne, na zamówienie.

W celu organizacji zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb, proszę wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać na adres: bon@put.poznan.pl

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!!!

Załączniki