5 12 2018

Dr hab. inż. Miłosz Kadziński laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dnia 3 grudnia 2018r. w Starej Oranżerii w warszawskich Łazienkach Królewskich wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie ceremonii dr hab. inż. Miłosz Kadziński (Wydział Informatyki) odebrał nagrodę naukową I stopnia z rąk wicepremiera Jarosława Gowina.

Nagrodę przyznano za osiągnięcie naukowe pt. "Metodyka komputerowego wspomagania decyzji oparta na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań", będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. W 2013r. Miłosz Kadziński był laureatem nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe II stopnia, będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna informacja na temat nagród przyznanych w 2018r. znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzsze...

Zdjęcia