27 07 2017

Dyżury Centralnej Komisji Rekrutacyjnej

Dyżury Centralnej Komisji Rekrutacyjnej

kiedy: od poniedziałku do piątku

godziny: od 07:00 do 15:00

miejsce: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, II piętro

Po otrzymaniu listownie decyzji, przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Do odwołania należy dołączyć kopię decyzji oraz komplet dokumentów (w przypadku gdy wcześniej nie został złożony).

Rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nastąpi 05 września 2017 r.