29 07 2019

Dyżury Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Dyżury Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

  • kiedy: od poniedziałku do piątku
  • godziny: od 08:00 do 14:00
  • miejsce: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, II piętro

Po otrzymaniu listownie decyzji, przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W przypadku gdy wcześniej nie został złożony komplet dokumentów, należy go dołączyć do odwołania.

Rozpatrzenie odwołań nastąpi 04 września 2019 r.