17 06 2020

Dziekani Politechniki Poznańskiej w kadencji 2020-2024

Na funkcje Dziekanów Politechniki Poznańskiej w kadencji 2020-2024 zostali powołani:

  • dr hab.inż.arch.Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof.PP - Dziekan Wydziału Architektury
  • prof.dr hab.inż.Wojciech Szeląg - Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
  • dr hab.inż.Andrzej Jaszkiewicz, prof.PP - Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
  • prof.dr hab.inż.Jacek Pielecha - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu
  • dr hab.Mirosław Szybowicz, prof.PP - Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
  • dr hab.inż.Olaf Ciszak, prof.PP - Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
  • prof.dr hab.inż.Zbigniew Nadolny - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
  • dr hab.Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof.PP - Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania
  • dr hab.inż.Ewa Kaczorek, prof.PP - Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej