2 01 2017

Genetyczna Mapa Polski z Politechniką Poznańską

22 grudnia 2016 r. w OPI PIB podpisano umowę na realizację Genetycznej Mapy Polski, która powstanie w ramach projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” – pierwszego przedsięwzięcia, które startuje w ramach ogłoszonego w 2015 roku konkursu, obejmującego wsparcie dla projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. 

Projekt  „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki” będzie realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Politechniką Poznańską oraz poznańską spółką Centrum Badań DNA sp. z o.o. i potrwa do końca 2019 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 104 mln zł, z czego środki POIR pokryją 68 mln zł.

Kierownikiem projektu w ramach zadań, za które odpowiedzialna jest Politechnika Poznańska został dyrektor Instytutu Informatyki prof dr hab. inż. Jacek Błażewicz.

 

Fot. OPI PIB (strona www)