18 04 2017

Godziny rektorskie

Z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone w salach 4, 10 i 11 w Centrum Wykładowym, prof.dr hab.Jacek Goc, prorektor ds.kształcenia, ustanowił we wtorek 25 kwietnia 2017 roku dla zajęć odbywających się w ww.salach godziny rektorskie.