6 05 2019

Gra miejska Politechniki Poznańskiej

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej zaprasza pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej do udziału w wyjątkowej Grze Miejskiej, której tematem będzie historia Poznania i początki państwowości Polski.

Zostanie przeprowadzona na terenie miasta Poznania w sobotę 11 maja 2019 roku. Początek o godzinie 12:30. Przewidywany czas trwania to 3 godziny.

Rejestracja trwa do 8 maja 2019 r. przez formularz

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Więcej informacji na potralu społecznościowym