20 06 2017

Grant w konkursie TEAM TECH dla prof. François Béguin

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach TEAM i TEAM-TECH oraz drugi konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility. Ponad 72 mln złotych trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania finansowane przez FNP ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Grant w programie TEAM-TECH otrzymał prof. François Béguin z Wydziału Technologii Chemicznej na projekt pt."A new generation of high energy hybrid capacitors - HYCAP".

Do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility zgłoszono łącznie 41 wniosków, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 24,5 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. W projektach laureatów zatrudnionych zostanie 35 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również ponad 20 stypendystów – studentów i doktorantów.  

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

 

Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska