30 01 2018

Gwiazda Internacjonalizacji na PP

Emilia Wojtczak z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej zdobyła tytuł „Wschodzącej Gwiazdy – Rising Star” w pierwszej edycji Środowiskowej Nagrody Akademickiej "Gwiazdy Internacjonalizacji".

Misją Nagrody jest nagrodzenie i promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. 

Gala pierwszej edycji nagrody odbyła się 29 stycznia 2018 roku w Gliwicach, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018".

Emilia Wojtczak jest doradcą studenta zagranicznego w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, autorką i realizatorką projektu „PP dookoła świata – kawiarenka międzykulturowa”. Aktywnie działa na rzecz nowych inicjatyw międzyuczelnianych w Indiach i  Chinach. Zainicjowała również powstanie programu „PUT Buddy” służącego wsparciu studentów zagranicznych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji - na stronie internetowej.

Zdjęcia