9 07 2020

I Studencka Konferencja Kosmiczna

Zapraszamy na I Studencką Konferencje Kosmiczną. Jej ideą jest dzielić się wiedzą, wysłuchiwać o projektach, rozwiązywać problemy i dyskutować na temat słuszności postawionych przez siebie tez i badaniach.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 r.

Tematyka konferencji:

  • Konstrukcja i eksploatacja minisatelitów;
  • Systemy GNSS i komunikacji satelitarnej;
  • Aplikacje systemów satelitarnych do monitoringu środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej;
  • Medycyna kosmiczna;
  • Prawo kosmiczne;
  • Kosmiczne projekty studenckie;
  • Astronomia;
  • Edukacja kosmiczna na poziomie uczelni wyższych. 

Chętni do udziału w konferencji proszeni są o przesłanie materiałów o objętości do 2000 znaków ze spacjami, które zawierają aktualne tło badawcze problemu, cele, zastosowaną metodologię, wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Zebrane abstrakty zostaną zweryfikowane przez komisję ekspertów, a autorzy zakwalifikowanych do konferencji prezentacji zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni. Zakwalifikowane referaty będą podstawą przygotowania ostatecznej agendy konferencji, a także znajdą się w  materiałach konferencyjnych, które zostaną wydrukowane po jej zakończeniu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: skk@polsa.gov.pl

Proces rejestracji abstraktów trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania. We wszystkich sprawach związanych z konferencją należy pisać na adres: skk@polsa.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.