16 03 2018

II Polskie-francuskie Assises chemiczne

W dniach 14-15 marca 2018 roku w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się Assises franco-polonaises de Chimie. Organizatorami konferencji były: Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym gościem spotkania był laureat Nagrody Nobla z chemii (2016): prof. Jean-Pierre Sauvage, współtwórca chemii supramolekularnej, której główne koncepcje zawierają w sobie wiele kierunków nowoczesnych badań.

Członkiem Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Prorektor ds. edukacji ustawicznej.

Assises franco-polonaises de Chimie mają na celu upowszechnienie dokonań polskich i francuskich zespołów naukowych. Zastosowanie chemii supramolekularnej z powodzeniem wykorzystano w tworzeniu nowych materiałów, stanowiących podstawę nanochemii; nowych katalizatorów i przełączników molekularnych niezwykle istotnych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Oddziaływanie małych ligandów z biocząsteczkami ma ogromne znaczenie w projektowaniu leków skutecznych w terapiach antynowotworowych i genowych.

Zdjęcia