16 07 2018

II tura kwalifikacji

Szanowni Kandydaci!

Osoby, które dostarczyły wymagany komplet dokumentów i nie zostały przyjęte na żaden kierunek w I turze kwalifikacji, mogą poszerzyć swoje preferencje w II turze kwalifikacji o następujące kierunki:

  • Elektronika i telekomunikacja (Electronics and Telecommunications) - Wydział Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Edukacja techniczno-informatyczna - Wydział Fizyki Technicznej,
  • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki Technicznej,
  • Technologia chemiczna (Chemical Technology) - Wydział Technologii Chemicznej,
  • Technologie ochrony środowiska - Wydział Technologii Chemicznej.

W tym celu należy do 18 lipca 2018 r. (środa) zalogować się do systemu rekrutacyjnego i wybrać kierunek lub kierunki, o które chce się poszerzyć swoje preferencje oraz ustalić ich kolejność.

II tura kwalifikacji nie wymaga wniesienia ponownie opłaty rekrutacyjnej.

Po udostępnieniu wyników II tury kwalifikacji 19 lipca 2018 r. (czwartek), Kandydaci zobowiązani są wydrukować, podpisać i dostarczyć zaktualizowane podanie w terminie do 20 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 13.00 do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w dniach:

  • 19 lipca 2018 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 15:00
  • 20 lipca 2018 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 13:00