8 03 2018

III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do udziału organizatorzy zapraszają Pełnomocników, Pracowników biur ds. studentów z niepełnosprawnościami oraz Studentów zrzeszonych w organizacjach działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami.

Szczegóły w załącznikach.