11 10 2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w VW Poznań

Wśród zaproszonych gości pojawiły się władze Politechniki Poznańskiej z JM Rektorem Tomaszem Łodygowskim na czele. 
Podczas wydarzenia powitano studentów Politechniki Poznańskiej w piątej już edycji Studiów Dualnych oraz nagrodzono laureatów konkursu Be The Best. 

Celem konkursu jest umożliwienie studentom pracy nad realnymi tematami z życia koncernu Volkswagen. Jest do doskonała możliwość do wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów. Nagradzane są projekty zrealizowane ze świeżym, praktycznym spojrzeniem, możliwe do zastosowania w tak dużej firmie produkcyjnej jak Volkswagen. 

Lista zwycięzców i finalistów - studentów PP: 

  • Temat: BlaBla Caddy / Caddy Share – zaprojektowanie i stworzenie systemu współdzielenia i zarządzania flotą VWP

Zwycięzcy: Karolina Jarmużek i Jacek Kaczor

 

  • Temat: System ułatwiający wzywanie pomocy fachowej (Służba zdrowia, IT, Utrzymanie Ruchu) na miejsce zdarzenia oraz wspomagający ewakuację oparty o model sieci sensorycznej i IoT

Zwycięzca: Waldemar Knyrek 

 

  • Temat: Optymalizacja procesów zgrzewania w obszarze Podwozie Caddy zużycia materiałów produkcyjnych (kap), w kontekście Think Blue Factory

Finalista: Maciej Słomian  

Finalistka: Monika Łudzik 

 

Podczas wydarzenia 10 studentom Politechniki Poznańskiej wręczono umowy, które gwarantują kształcenie w ramach programu Studiów Dualnych. Uczestnictwo w nim pozwala na równoczesne zdobywanie tytułu inżyniera na PP, doświadczenia praktycznego w Volkswagen Poznań oraz kształcenie w zawodzie automatyk, potwierdzone egzaminem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zdjęcia