5 05 2020

Informacja dla kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej

  • Informacja dla Kandydatów na studia I i II stopnia

z uwagi na sytuację epidemiczną i przesunięty termin egzaminów maturalnych, uchwała w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2020/2021 oraz terminy rekrutacji ulegną zmianie.

Przewiduje się uruchomienie systemu rekrutacyjnego 15 czerwca 2020 r.

 

  • Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Informacje dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej PP dostępne są na stronie internetowej