26 07 2019

Informacje organizacyjne dla nowoprzyjętych

Informacje organizacyjne dla nowoprzyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Ulotka informacyjna tutaj.

Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22,00 PLN.