15 03 2018

Konferencja „Niewykorzystany kapitał. (Nie)Pełnosprawny w Biznesie”

W imieniu Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy  do udziału w konferencji naukowej:           

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ. (NIE)PEŁNOSPRAWNY W BIZNESIE

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mieszczącego się przy al. Niepodległości 10, w sali 111.

Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji o ekonomicznych, technologicznych, społecznych, prawnych i kulturowych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Obszary problemowe konferencji:

  1. Społeczna i kulturowa sfera zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  2. Efektywność zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  3. Zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.
  4. Jakość i konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej.
  5. Możliwości zachęcenia pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  6. Możliwości prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością działalności gospodarczej.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowców, doktorantów i studentów, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Zgłoszenia prosze przesyłać na adres mailowy: bon@ue.poznan.pl na formularzu zgłoszeniowym