26 04 2017

Konkurs „Młodzi Organicznicy XXI wieku”

Emilia Sczaniecka, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski – to legendy pracy organicznej i pracy u podstaw. Pomagali innym za życia, a teraz są wzorem do naśladowania. Szukamy studentów, którzy oprócz nauki na uczelni wyższej, są wrażliwi na los innych i działają w sferze społecznej. Być może to właśnie Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zasługuje na wyróżnienie w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku”?

Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

1. Następca Emilii Sczanieckiej – aktywista.
Oceniona zostanie działalność motywująca i inspirująca innych do działania w różnych sferach życia.

2. Następca Karola Marcinkowskiego – filantrop.
Oceniona zostanie działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wolontariat.

3. Następca Dezyderego Chłapowskiego – społecznik.
Oceniona zostanie działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Szczegóły - informacje o nagrodach, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej.

Konkurs i Gala „Młodzi Organicznicy XXI wieku” są częścią projektu „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 500 000,00 PLN. Kwota dofinansowania z UE: 250 000,00 PLN.