7 03 2017

Konkurs PAN dla doktorantów

Do 17 marca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia w V edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant w wieku do 30 lat z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs prowadzony jest w pięciu obszarach nauki, tożsamych z nazwami Wydziałów PAN:

  • nauki humanistyczne i społeczne,
  • nauki biologiczne i rolnicze,
  • nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
  • nauki techniczne,
  • nauki medyczne.

Pięcioosobowe komisje oceniające dla ww. obszarów, będą nominowały do nagrody po jednym autorze z każdego obszaru. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (4000 PLN) oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 31 maja 2017 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 17 marca 2017 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Oddziału PAN w Poznaniu