8 03 2018

Konsorcjum "Współpraca z Peru"

7 marca 2018 r. Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisały list intencyjny tworzący Konsorcjum Współpraca z Peru.
Celem Konsorcjum jest przygotowanie wspólnej oferty w zakresie współpracy naukowo -badawczej, dydaktycznej oraz gospodarczo-regionalnej z ośrodkami o charakterze naukowo-badawczym i akademickim, a także z instytucjami działającymi w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, agencjami rządowymi i placówkami dyplomatycznymi Republiki Peru.
 

Zdjęcia