2 10 2019

Kontynuacja współpracy z Santander Universidades

Umowa o kontynuacji współpracy w ramach projektu Santander Universidades podpisał ze strony  uczelni JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, natomiast ze strony Santander Banku - dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Projekt Santander Universidades wspiera rozwój społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej od 2012 roku, przez ten czas zrealizowanych został szereg projektów takich jak np:

 • Stypendia i Nagrody Santander Universidades dla najlepszych studentów i doktorantów
 • wyjazdy studentów na rozwojowe projekty globalne takie jak TrepCamp i Babson College
 • granty dla organizacji studenckich
 • współfinansowanie samochodu solarnego
 • konkursy dla aspirujących przedsiębiorców.

 

- Jestem bardzo zadowolony z kontynuacji współpracy uczelni z Santander Universidades głównie ze względu na naszych studentów. Wsparcie, które otrzymają zdecydowanie ułatwi im zarówno studiowanie, jak i wejście na rynek pracy – podsumował JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski 

– Cieszymy się na kontynuację naszej współpracy oraz kolejne wspólne projekty. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły korzystać ze wsparcia jakie oferujemy. Serdecznie zapraszam do placówki Santander Universidades w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul Piotrowo 2 – powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska

Santander Universidades to jeden  z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander.  Jest to największy program wspierający szkolnictwo wyższe finansowany przez prywatną firmę. Tylko w 2018 przyznaliśmy  na świecie 73 741 stypendiów i grantów, a ponad 360 000 stypendiów od 2005 r.

Korzyści dla Uczelni:

 • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarówno  lokalnych i międzynarodowych
 • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim;
 • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez  stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów
 • Wsparcie studentów  w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów

Korzyści dla studentów:

 • Stypendia krajowe i  zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
 • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
 • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
 • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Więcej informacji na stronie http://www.santanderuniversidades.pl