15 05 2020

Laureatka programu START 2020 FNP

Marta Woźniak-Karczewska, doktorantka Wydziału Technologii Chemicznej znalazła się w gronie stypendystów Programu START dla Młodych Uczonych. 

Roczne stypendia przyznawane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wybitnym młodym uczonym na początku kariery naukowej, posiadającym udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Laureatce składamy gratulacje!

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.