11 05 2018

Letnia Szkoła Języka Angielskiego

Zapraszamy studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami na kolejną edycję Letniej Szkoły Języka Angielskiego, którą organizowana jest w dniach 5-15 sierpnia 2018 roku w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego AZS w Gdańsku.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej 

Koszt udziału dla studentów wynosi 300 zł.  Wyjazd ma charakter dydaktyczny. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Zgłaszając chęć udziału proszę o równoczesne przesłanie informacji osób zainteresowanych wyjazdem na adres Pełnomocnika Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Osób Niepełnosprawnych – Marka Zabłockiego (marek.zabłocki@put.poznan.pl).