13 05 2020

LIST MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Z okazji objęcia funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek wystosował do rektorów uczelni i dyrektorów instytutów list, którym wita członków wspólnoty akademickiej i kreśli priorytety swojej kadencji.

Pełna treść listu