4 09 2019

Lista przyjętych w ramach odwołań

Lista przyjętych w ramach odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020