10 03 2020

Lista przyjętych w ramach odwołań

Lista przyjętych w ramach odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020.