24 07 2017

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w II turze kwalifikacji oraz na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej zostały opublikowane listy osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w II turze kwalifikacji oraz na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Listy zostały również wywieszone w budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Ponadto, informacja widoczna jest dla każdego Kandydata po zalogowaniu się do systemu rejestracji elektronicznej Ksantypa w sekcji Studia w tabeli wyboru kierunków w kolumnie Status.